+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

החל בטיפוס מעלה

ותוכל להביט בחייך מגבהים חדשים

חווית הלוחם החדש ענתה לקריאה עבור כ-80,000 גברים בכל רחבי העולם. אלפים מתארים את החוויה הזו כחווית הצמיחה האישית הכי חזקה שחוו

האם יש משהו חיוני שחסר בחייך?

הגיע הזמן לשחרר משהו שלא עובד?

האם אמונותיך הן מה שעוצר אותך מלמממש את הפוטנציאל שלך?

האם הרגלים מונעים ממך להתקדם קדימה?

הקריאה יכולה לבא בכל מיני צורות, אבל כשתשמע אותה תדע.

ההרפתקה הבאה מתחילה ב:

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

כוחות האופל בעולם הם הכוחות האפלים שבתוכנו. שם מתקיימת המערכה.

מהטמה גנדי