+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

עוד גברים בקבוצות ומרכזים בעולם!

אתה יכול להשפיע לטובה על אלפי גברים נשים וילדים עם תרומה.

לתמוך בגבריות בריאה!

למעגלי גברים יש השפעה מיטיבה על המשפחות והקהילות של משתתפי המעגלים. שלושה עשורים של פעילות ושירות לחברה הוכיחו שלפרויקט האנושות יש פוטנציאל לעשות שינוי משמעותי בעולם.