+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

רב תרבותיות

האם אתה אדם שרואה או מנסה לראות את כל בני האדם כשווים? או שאתה מוכן לקחת את הסיכון ולהכיר, להבין, וללמוד להעריך את ההבדלים? כארגון, MKP מחוייב להכרה, הבנה ולמידה של הדרך לחגוג את ההבדלים בינינו.

MKP שואף להיות יותר ויותר מכיל ומקבל, ללא הבדל של צבע עור, מעמד, נטייה מינית, אמונה, גיל, יכולת, מוצא אתני ולאום. המודעות הרב-תרבותית היא אחד מערכי הליבה שלנו, יחד עם יושרה, כבוד, נדיבות, אחריות וחמלה.