+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

המשימה שלנו

To create a strong community of men by leading and serving with authenticity, integrity and truth.

אנו יוצרים קהילת גברים חזקה על ידי טיפוח ערכים של מנהיגות, יושרה ואמת
نحن نصنع مجتمًعا قوًيا من الرجال القياديين وذلك بواسطة ريادة وتقديم االصالة، النزاهة والحقيقة

אנו מטפחים בגרות רגשית, אחריות אישית וחמלה, ובכך מייצרים את מודל החיקוי הגברי שהחברה שלנו כל כך זקוקה לו.

אנו עושים זאת על ידי העברת הדרכות חוויותיות משנות חיים, ובניית רשת של מעגלי גברים עצמאיים שמטרתם לעזור לגברים להופיע בעולם כפי שהם היו רוצים.

MKP היא קהילה לגברים שמותאמת עבור המאה ה-21. אנו ארגון ללא מטרות רווח שעוסק בחינוך והכשרה, עם שלושה עשורים של הצלחה מוכחת באירוח סדנאות משנות חיים לחקר ולפיתוח עצמי. MKP מקיימת רשת גלובלית של מעגלי תמיכה הדדית חינמיין עבור הגברים שעברו את ההכשרה, ומסייעת לגברים באשר הם בבחירת חיים של יושרה, אותנטיות ושירות.

אנו מאמינים שגברים בוגרים רגשית, עוצמתיים, בעלי חמלה וחדורי מטרה יעזרו לרפא חלק מהפצעים העמוקים ביותר בחברה שלנו. אנו מאמינים בכוח שבגאונות של גברים, ואנו גם מוכנים להסתכל על המקומות בהם אנו גורמים לכאב וסבל בחיים של אדם אחר. אכפת לנו מגברים, מהמשפחות שלנו, מהקהילות שלנו ומהעולם שלנו.

  • אנחנו גאים להיות עמותה רשומה. מטרותינו הן:
  • לנהל סדנאות לגברים שמסייעות להם להפוך להורים, בﬠלים ובנים טובים יותר.
  • לארגן ברחבי ישראל קבוצות של גברים התומכים אחד בשני למﬠן צמיחה אישית ופיתוח מנהיגות של גברים
  • להקים בישראל קהילה של גברים הממוקדים בשיפור ﬠצמי ובשיפור הקהילות שלהם
  • ליצור רשת של קשרים ותמיכה ﬠם קהילות גברים דומות ברחבי הﬠולם

למידע נוסף, אנו מזמינים אותך לקרוא העשייה שלנו, לבקר באתר שלנו, לקרוא את השאלות הנפוצות או ליצור קשר.