+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

OUR MISSION

To create a strong community of men by leading and serving with authenticity, integrity and truth.

אנו יוצרים קהילת גברים חזקה על ידי הובלה ושירות עם אותנטיות, יושרה ואמת
نحن نصنع مجتمًعا قوًيا من الرجال القياديين وذلك بواسطة ريادة وتقديم االصالة، النزاهة والحقيقة

אנחנו תומכים בהתפתחות של גברים בשלים רגשית, אמינים ומחוברים שיכולים לשמש כדמויות הזדהות

על ידי עבודת עומק ועל ידי קבוצות גברים שבהם גברים תומכים אחד בשני למשש את הפוטנציאל הגלום בהם.

MKP היא קהילת הגברים עבור המאה ה -21 – ארגון הכשרה והדרכה ללא מטרות רווח של עם שלושה עשורים של הצלחה מוכחת בהפעלת תכניות פיתוח אישי חוויתיות משנות חיים עבור גברים. MKP תומכת ברשת עולמית של קבוצות גברים חינמיות, התומכות בגברים uמסייעות להם לנהל את חייהם כחיים מלאי יושרה, אותנטיות ושירות.

אנו מאמינים כי גברים בוגרים, חזקים, מלאי חמלה ומונעי מטרה יעזור לרפא כמה פצעים העמוקים ביותר של החברה שלנו. אנו מוכנים להכיר ולקחת אחריות מלאה על את הכאב שאנחנו כגברים מסוגלים לגרום לו – וגם לספוג. אנחנו דואגים באופן עמוק לגברים, למשפחות שלנו, לקהילות שלנו ולכוכב שלנו.

אנו גאים להיות אמותא. המטרות שלנו:

  • לנהל סדנאות לגברים לﬠזור להם להיות הורים, בﬠלים ובנים טובים יותר
  • לארגן ברחבי ישראל קבוצות תמיכה למﬠן צמיחה אישית ופיתוח מנהיגות של גברים
  • להקים רשת גברים בישראל הממוקדים ﬠל שיפור ﬠצמי ושיפור הקהילות שלהם
  • ליצור רשת קשר ותמיכה ﬠם גברים תמימי דﬠים ברחבו הﬠולם

למידע נוסף, אנו מזמינים אותך לקרוא על מה שאנחנו עושים, לבקר באתר שלנו, לקרוא את השאלות הנפוצות או ליצור קשר.