+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

העולם זקוק לסוג חדש של גבר

גברים עם מודעות עצמית גבוהה, בעלי יכולת להיות קשוחים ותומכים, חזקים ואמפאטים. גברים עם יושר ומטרה בחיים. זה הזמן להיות הגבר הזה.

זו הזדמנות חייך, להתעלות מעבר למגבלות שלך ולהתחיל את החיים שממתינים לך. זה לא קל, אבל כשאתה מרגיש שהגיע הזמן אתה יודע שזה נכון.

כל הגברים מוזמנים, האם אתה תהיה אחד מהם?

15-17 בנובמבר 2022

מושב ניר צבי (ליד בן גוריון)

מחיר: 750$ אמריקאי
מזון: כשר למהדרין / הלל

לחץ כאן כדי ללמוד עוד על הרפתקה, חיים שינוי חוויה כי יזמה מעל 65,000 גברים ברחבי העולם לתוך דרך חדשה ורדיקלית של להיות.